Tag : ប្រដាល់

Floyd Mayweather មិនបានឆ្លើយតបនឹងការបបួលប្រកួតគ្នាម្ដងទៀតរបស់...

អ្នកប្រដាល់ Floyd Mayweather បានបដិសេធមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការបបួលចុងក្រោយរបស់ Manny Pacquiao ឱ្យត្រឡប់ពីការចូលនិវត្តន៍ និងប្រយុទ្ធជាមួយគាត់ម្តងទៀត។

Read More