គន្លឹះខ្លីៗសម្រាប់អ្នកប្រើ Facebook ជៀសវាការលួច​ រឺ Hack

គន្លឹះខ្លីៗសម្រាប់អ្នកប្រើ Facebook ជៀសវាការលួច​ រឺ Hack

បច្ចុប្បន្ន​យើងសង្គេតឃើញថាមានយុវជន និង យុវនារីជាច្រើនបានប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម ហ្វេសបុក (Facebook) ហើយ​ខ្លះទៀតក៏បានប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមមួយនេះសម្រាប់ជាប្រយោជន៏ដែលគេហៅថា ការលក់ទៅតាម Online ហើយខ្លះទៀត បានប្រើប្រាសវាសម្រាប់កំសាន្តសប្បាយផងដែ។​​ ទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏សង្កេតឃើញថាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម មួយនេះតែងតែជួបនូវបញ្ហារជាច្រើដូចជាការលួច រឺ Hack គណនី​ ( Account ) ជាដើមហើយខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះខ្លះសម្រាប់ការពារ៖

 •  ការពារលេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នក
  • កុំបញ្ចូលលេខសម្ងាត់របស់លោកទៅតាមប្រព័ន្ខ អនឡាញ ផ្សេង រីក៏ ចែលរំលែកលេខសម្ងាត់ទៅកាន់អ្នកដ៏ទៃ។
  • កុំប្រើប្រាស់លេខទូរសព័្ទរបស់ធ្វើជាលេខសម្ងាត់ ព្រោះងាយស្រួលចំណាំ។

 • កុំចែលរំលែកពត៏មានរបស់អ្នកទៅអ្នកដទៃ
  • ពេលខ្លះអ្នកត្រូវបានគេផ្ញើសារមកដើម្បីអោយបញ្ចូលពត៏មាននានាទាក់ទងនិងគណនីរបស់លោកអ្នន។
  • កុំទទួលយក​ មិត្តភក្តិ ដែលបានស្នើរមកអ្នកទាំងអ្នកមិនដែលស្គាល់

 • កុំព្យាយាមចុចនូវតំណរភ្ជាប់ណាដែលមើលទៅមិនមានសុវត្ថិភាព

 • ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបន្ថែម (ផ្តល់ដោយ Facebook)
  •  Set up two-factor authentication: ជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយដែលអាចអោយលោកអ្នកដឹងពេលមានអ្នកលូចចូលក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក​តាមទូរសព្ទ រឺកី អ៊ីមែលជាដើម។

  • ​​ Choose friends to be your trusted contacts: ជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយដែលអាចអោយមិត្ត
   ភក្តិរបសលោកអ្នកជួយអ្នកបានពេលមានបញ្ហារ។

 • ឧស្សាហ៏ចូលមើលថាតើមានអ្នកលួចចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នក រឺក៏អត់តាមរយះ Security and Login
  • ដោយគ្រាន់តែ ចូលក្នុង Setting -> Security and Login ពេលនោះអ្នកនឹងបានឃើញដូចរូបភាពខាងក្រោម៖