សុដន់​ទំហំ ៣២, ៣៤ និង ៣៦ តើ​បុរស ពេញចិត្ត​ទំហំ​ប៉ុណ្ណា​ជាងគេ​?

សុដន់​ទំហំ ៣២, ៣៤ និង ៣៦ តើ​បុរស ពេញចិត្ត​ទំហំ​ប៉ុណ្ណា​ជាងគេ​?

សំណួរនេះ ដូចជាពិបាកឆ្លើយណាស់ ពីព្រោះ មនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានចំណង់ចំណូលចិត្ត និងការចង់បានខុសៗគ្នា។ បុរសខ្លះ ចង់បាននារីដែលមានសុដន់តូចៗប៉ុនក្រូចឆ្មារ ឯបុរសខ្លះទៀត ចង់បាននារីដែលមានសុដន់ធំៗប៉ុនក្រូចថ្លុងទៅវិញ។

សុដន់ស្ត្រីទំហំចាប់ពី ៣២, ៣៤ និង ៣៦ គឺជាទីពេញនិយម និងការចង់បានរបស់មនុស្សភាគច្រើន មិនថាប្រុស ឬស្រីនោះទេ ហើយស្ត្រីដែលមានសុដន់បែបនេះ ច្រើនតែមានមន្តស្នេហ៍ និងភាពទាក់ទាញខ្លាំងបំផុត។

និយាយរួមទៅ វាគ្មានចម្លើយពិតប្រាកដ សម្រាប់សំណួរដ៏ងាសស្រួល ប៉ុន្តែពិបាកឆ្លើយមួយនេះណាស់ ពីព្រោះ តាមពិតទៅ បុរសពិតស្វែងរកគូជីវិត មិនមែនគិតទៅលើទំហំសុដន់ ឬរូបរាងកាយតែមួយមុខនោះទេ សំខាន់គឺចំណេះដឹង អត្តចរឹត និងលុយកាក់។

ដូច្នេះ ស្ត្រីទាំងឡាយ សូមកុំមានមោទនភាពនឹងសុដន់របស់អ្នក ឬខិតខំវះកាត់ធ្វើឲ្យវាធំអី ពីព្រោះ បុរសពិត មិនយកសុដន់ជាធំនោះទេ លើកតែគេចង់បានអ្នក ត្រឹមកំដរអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ៕