សុំទោសប៊ិច សុំទោសសៀវភៅ របស់​នាយចឺម កំពុងមានការចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំង (មានវីដេអូ)

សុំទោសប៊ិច សុំទោសសៀវភៅ របស់​នាយចឺម កំពុងមានការចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំង (មានវីដេអូ)

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Sunday បានបញ្ចេញវីដេអូបទចំរៀងថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា​ "សុំទោសប៊ិច សុំទោសសៀវភៅ" ហើយមកដល់ពេលនេះកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យជាច្រើនដែលមានទស្សនានូវវីដេអូនេះរហូតទៅដល់ជា​ងមួយលានអ្នកត្រឹមរយះពេល ៥ ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។


សូមបញ្ចាក់ផងដែថា បទ "សុំទោសប៊ិច សុំទោសសៀវភៅ" ជាការតែងនិពន្ឋដោយ:  ហ៊ាង ម៉េងហួរ​ និង ដឹកនាំសំដែង :  គីម ផល្លីន និង ហ៊ាង ម៉េងហួរ  ។