ក្រុមហ៊ុន Dell នឹងអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធី iPhone ក្នុង Window

ក្រុមហ៊ុន Dell នឹងអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធី iPhone ក្នុង Window

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Dell Mobile Connect នឹងអនុញ្ញាតឱ្យភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ Android ទៅកុំព្យូទ័រ Dell ដើម្បីឆ្លើយតបការហៅទូរស័ព្ទ រឺ សារ និង ការជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់ពីវីនដូ។ ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Dell បានប្រកាសថាពួកគេនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Dell Mobile Connect នៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីបន្ថែមការគាំទ្រដោយដាក់បញ្ចូលនូវមុខងារថ្មីគឺការប្រើប្រាស់កម្មវិធី iOS និង ការផ្ទេរទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័រ Dell។

Dell បានបើកដំណើរការ Mobile Connect ត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ ២០១៨ ដោយមានការគាំទ្រសម្រាប់ស្មាតហ្វូន Android និងសមត្ថភាពមានកំណត់ជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ។ អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android អាចធ្វើអន្តរកម្មជាមួយកម្មវិធីរបស់ពួកគេនិងផ្ទេរឯកសារភ្លាមៗចាប់ពីពេលដំបូងខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដំណើរការដោយ iOS ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែការផ្ញើសារ ការហៅទូរស័ព្ទ ការជូនដំណឹង និង បញ្ជីទំនាក់ទំនង។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនាពេលអនាគតនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីទូរស័ព្ទ iPhone ពីកុំព្យូទ័រលើតុរបស់ពួកគេដោយប្រើ Mouse និងក្តារចុច។ មុខងារផ្ទេរឯកសារនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យអូស និង ទម្លាក់រូបថត និង វីដេអូសម្រាប់ចែករំលែកភ្លាមៗ។

អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយ Dell XPS, Inspiron, Vostro, Alienware និង G Series PCs ដែលបានទិញនៅខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ ឬ ថ្មីជាងនេះជាមួយនឹងប៊្លូធូសនឹងអាចទាញយកកម្មវិធី Mobile Connect ហើយភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ iPhone។ Companion Dell Mobile Connect App នឹងត្រូវតំឡើងនៅលើ iPhone ផងដែរ។

យ៉ាងណាមិញ Apple មិនបង្ហាញការជូនដំណឹងណាមួយ ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS នៅលើ Mac ទេហើយពួកគេក៏មិនផ្តល់មុខងារឆ្លុះអេក្រង់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរកម្មជាមួយកម្មវិធី iOS ដែរ។ វាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីនឹងផ្តល់មុខងារល្អជាងអ្វីដែល Apple ផ្តល់ឱ្យ។ តោះសង្ឃឹមថា Dell មិនប្រើ API ឯកជនណាមួយដែលអាចធ្វើឱ្យ Apple បិទមុខងារនេះបានទេ។

ប្រភព: WCCFTech